Side-ID 115132310327511

Dette er din uforpliktende underskrift når du gir oss en signatur  

§ 3. Hvilke opplysninger hentes inn og lagres? I henhold til valgloven § 6-4, er det visse personopplysninger som må følge med fra de som signerer listeforslag. Disse opplysningene bruker valgstyret i fylkeskommunen i sin behandling av listeforslaget. Denne løsningen innhenter og lagrer utelukkende personopplysninger iht. disse kravene. Dette er: • Fullstendig navn • Bostedsadresse med postnummer • Fødselsnummer • Signatur (i form av kryptert versjon av fødselsnummer etter bekreftet ID-porten-innlogging) Krav til erklæring fra kandidater

Valget 2021! Får vi deres uforpliktende underskrift 

Vi takker alle som gir oss en signatur

ALLE MÅ SINGNERE FOR SEG SELV UNDER DET  Valgdistrikt

MANN HØRER TIL UNDER

Dere ser kun denne siden når dere gir oss en signatur Navna på lista står her 

Denne siden ser dere ikke på grunn av personvern loven

Takk for hjelpen!!

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • mewe

                                  Grunnlovens Folkestyre: email post.gfs@hotmail.com

 

Leder: Per Olav Breivang TLF 46418154.  

Nestleder: Anne Karin Borgund. Og sekretær: TLF 90843073  (ORG NR:925 668 168)