Side-ID 115132310327511

Vårt arvesølv!

Vårt arvesølv!

Norges kraftforsyning er unik i verden, ingen andre har så billig el-kraft.
Et el-samfunn trenger energi 24 timer i døgnet, 365 dager i året i ulike mengder gjennom døgn og år. 
Norsk vannkraft har en produksjonspris på cirka 0,04 kr kw/t, og vi kan til enhver tid produsere den kraftmengden vi behøver. Vår energi ligger lagret i våre vannmagasiner. 
Ingen andre land i verden er som Norge 100% selvforsynte med kraft når vi bruker våre anlegg optimalt og fyller magasinene fulle når det er mulig. 
På 1980 tallet bedrev Norge en god kraftpolitikk. Vi utnyttet vår magasinkapasitet maksimalt og hadde derved alltid nok kraft på lager. Vi hadde aldri mangel på kraft.
Så begynte det Nordiske kraftsamarbeidet,noe som resulterte i høyere priser på strøm i Norge, det ble dyrere å bo og drive i Norge. 
Det grønne skiftet i Europa har vært en katastrofe, både økonomisk og energimessig. Det er brukt astronomiske summer på ulønnsomme vindmøller og sol-paneler. Vindmøller produserer lite strøm når det ikke blåser, sol-celler produserer lite strøm når solen ikke skinner, derfor må Tyskland beholde 100% backup med kullkraft og atomkraft. Den Tyske stat  er i store problemer, den prøver nå via ACER å fordele tapene på alle innbyggere i EU/EØS. ACER skal samordne energiproduksjon og priser i Europa. I praksis betyr dette at 500 millioner mennesker skal lide for Merkel's feilinvesteringer. 
Norge på sin side har strøm til en produksjonspris på 0,04 kr pr kw/t 24 timer, 365 dager i året. Det er denne viktige og verdifulle resurs norske politikere har gitt bort ved nordisk og europeisk kraftutveksling.

20200929-210346Artist Name
00:00 / 04:37

                                  Grunnlovens Folkestyre: email post.gfs@hotmail.com

 

Leder: Per Olav Breivang TLF 46418154.  

Nestleder: Anne Karin Borgund. Og sekretær: TLF 90843073  (ORG NR:925 668 168)