Side-ID 115132310327511

§ 3. Hvilke opplysninger hentes inn og lagres? I henhold til valgloven § 6-4, er det visse personopplysninger som må følge med fra de som signerer listeforslag. Disse opplysningene bruker valgstyret i fylkeskommunen i sin behandling av listeforslaget. Denne løsningen innhenter og lagrer utelukkende personopplysninger iht. disse kravene. Dette er: • Fullstendig navn • Bostedsadresse med postnummer • Fødselsnummer • Signatur (i form av kryptert versjon av fødselsnummer etter bekreftet ID-porten-innlogging) Krav til erklæring fra kandidater

Bakgrunnen for utviklingen av denne løsningen er at Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om endring i valgloven som følge av utbruddet av Covid-19. Lovendringen gjør det mulig for politiske partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved forrige stortingsvalg og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk.

                                  Grunnlovens Folkestyre: email post.gfs@hotmail.com

 

Leder: Per Olav Breivang TLF 46418154.  

Nestleder: Anne Karin Borgund. Og sekretær: TLF 90843073  (ORG NR:925 668 168)