Side-ID 115132310327511

Våre eldre , uføre , og enslige forsørgere .

En svært viktig sak for Grunnlovens Folkestyre (Norges Fremtid) , er å forbedre levevilkårene for våre eldre , uføre og enslige forsørgere . Vi vil arbeide for å bedre alderdommen for pensjonister , de syke og pleietrengende . Vi får stadig høre om dårlig mat og pleie på våre eldre og sykehjem , de eldre blir ikke tatt godt nok vare på .  Sykepleiemangelen er allerede varslet , men vi opplever at krisen allerede er her . Mangelen på sykepleiere går utover pasientsikkerheten og pasienter på sykehjem og eldrehjem får ikke den faglige kompetansen , omsorgen og verdigheten de har krav på . Situasjonen for sykepleierne og de eldre blir ikke bedre på lang , lang tid . Ikke før de som sitter på pengesekken tar seg tid til å høre på de som står i dette hver dag . Vi må si stopp , dette går ikke lenger . Mange milliarder av våre skattepenger går til bistand til utlandet , penger som kunne brukes og bør brukes på våre eldre , pleietrengende , uføre , pensjonister og enslige småbarns forsørgere . Det virker på meg som om sittende regjering ikke vet hvem det var som bygde opp igjen landet vårt etter krigen .

Fattigdomsproblem og levekår .


Pr. 4 Juli 2018 er det 5% av befolkningen i Norge som bor i en husholdning som har vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes (SSB). De lever under fattigdomsgrensen . Med fattigdom menes først og fremst en mangel på livsviktige ressurser , som  for eksempel ernæring , husrom eller klær , og også en mangel generelt.  Fattigdom er mangelen på mulighet til å leve et liv som tilsvarer bestemte minimale krav . Å leve et verdig liv .  Vi har den økonomiske fattigdommen som hindrer mange å være sosiale , men blir avhengig av samfunnet for å føre et liv slik samfunnet forventer . Når man lever i fattigdom har en ikke mulighet for å bestemme over egen livssituasjon . Ikke uventet er det en sammenheng mellom problemer som hoper seg opp og hvor tilfreds man er med livet .  Blant gruppene som i størst grad har mange problemer å stri med , er sosialhjelpmottakere , arbeidsuføre , eldre , arbeidsledige og enslige med barn .Mange får psykiske problemer når de ikke får endene til å møtes , og det er en utfordring for Helse-Norge .  Fattigdomgrensen i Norge var i 2008 , 235,200 kroner i året . Det er 2,4 G .  (G = grunnbeløpet i folketrygden) Det er 600,000 fattige iNorge . 

11 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

                                  Grunnlovens Folkestyre: email post.gfs@hotmail.com

 

Leder: Per Olav Breivang TLF 46418154.  

Nestleder: Anne Karin Borgund. Og sekretær: TLF 90843073  (ORG NR:925 668 168)