Side-ID 115132310327511

Glenn Ager-Wick

Kort oppsummering vedrørende dagens barnevern og omplassering av barn oftest mot barnas og foreldrenes vilje. ferdig

Er Norge et demokrati og er vi en selvstendignasjon

Norge og menneskerettighetene.

                                  Grunnlovens Folkestyre: email post.gfs@hotmail.com

 

Leder: Per Olav Breivang TLF 46418154.  

Nestleder: Anne Karin Borgund. Og sekretær: TLF 90843073  (ORG NR:925 668 168)