Side-ID 115132310327511

           DETTE ER GRUNNLOVENS FOLKESTYRE .

    Folket skal styre nasjonen Norge med Norges Grunnlov.

 

   Vi i Grunnlovens FolkeStyre vi ser at det politiske klimaet i         Norge blåser feil vei .
   Vi ønsker at det norske folk skal få bestemme selv , ved å         innføre. 
   Folkestyre , slik at bestemmelser selv med innføre folkestyre.

   Folkestyre betyr at det er folket som skal være den øverste         myndighet. Folket har velgeriniativ i et folkestyre. Folkestyre       betyr att  Norge som nasjon har kun myndighet til å sørge         for sikkerheten og att Norske folk har det bra. 

   Nasjonen Norge har ingen mulighet til å overstyre regioner       heller Fylker og Kommuner.    
   

   Vi ser at innvandringen i Norge er stor , Noe vi vil arbeide       for å forhindre .
   Vi vil ut av EØS og Schengen . Grensen skal kontrolleres           nøye.
   Vi vil styrke Forsvar , Politi og Tolletat .
   Vi vil at alle innbyggere i riket skal ha rett til livsforlengende       medisinsk 
   behandling , uten hensyn til pris .
   Tennene er en del av kroppen , og all tannbehandling skal       inn under 
   Helfo. All kostnad etter at toppbeløpet er nådd , skal være       gratis.

   Vi vil arbeide for at avkortingen av pensjonen skal fjernes.
   Vi vil at alderspensjonen skal forhøyes til 4G og ikke 2G         som i dag.
  Vi mener at Bensin og Dieselprisene er for høye , og bør ikke     overskride
   7 kr literen.
   Vi vil fjerne NRK-lisensen .

 

    VÅR VISJON .

       Visjonen og målet med Grunnlovens FolkeStyre er : 
   Å redde og gjenoppbygge Norge for våre etterkommere .
   Det Norge som våre forfedre har slitt for å bygge opp.
   Vi vil gjøre Norge til et trygt land å bo i .
   Vi vil gjøre Norge til et land det er godt å bli gammel i.

   Dette vil vi gjøre ved å arbeide for å forhindre                       innvandringen i Norge.
   Grunnloven tar seg av sharialovene 

 

   Vi trenger medlemmer , ildsjeler , som brenner for Norge .

     Har du et spørsmål eller ønsker kontakt med oss , svarer vi         deg med glede så fort vi kan .

     

 

     VELKOMMEN TIL GRUNNLOVENS   FOLKESTYRE.

Grunnlovens FolkeStyre, vil innføre FolkeStyre.
Grunnloven som arbeidsverktøy.
folket som den øverste myndighet.
vi skal jobbe for folket og landet.
Norge Først og folket. Respektere Folkeviljen.

                                  Grunnlovens Folkestyre: email post.gfs@hotmail.com

 

Leder: Per Olav Breivang TLF 46418154.  

Nestleder: Anne Karin Borgund. Og sekretær: TLF 90843073  (ORG NR:925 668 168)