Side-ID 115132310327511
Drangedal.jpg

Trykk på Bilde  til Grunnlovens folkestyreDrangedal

Drammen.png

Trykk på Bilde  til Grunnlovens folkestyre Drammen

senja.jfif

Trykk på bilde til Grunnlovens Folkestyre Senja 

bilde jevnaker (4).jfif

Trykk på bilde til Grunnlovens Folkestyre Jevnaker

pors.jpg

Trykk på Bilde  til Grunnlovens folkestyre Porsgrunn

                                  Grunnlovens Folkestyre: email post.gfs@hotmail.com

 

Leder: Per Olav Breivang TLF 46418154.  

Nestleder: Anne Karin Borgund. Og sekretær: TLF 90843073  (ORG NR:925 668 168)