Side-ID 115132310327511

Slik stemmer du

Den norske valgordningen i hovedtrekk finner du her.

1. Norge er delt inn i 19 valgdistrikt, og en kan kun signere i det valgdistriktet der en er stemmeberettiget – det vil si der en er oppført i Folkeregisteret(manntallet).

2. Alle borgere med norsk statsborgerskap, og som fyller 18 år i valgåret kan signere!

Er du i tvil bør du ringe til kommunen og spør hvilket valgdistrikt du er registrert i.

3. Velg ditt valgdistrikt, og følg beskrivelsene som kommer opp i  den digitale valgportalen som Stortinget har opprettet. Ha klar kodebrikke eller annen digital signering.

4. Du må oppgi navn, adresse og fødselsdato før du får signere. Disse opplysningene blir ikke brukt til annet enn kontroll av valgmyndighetene. Disse opplysningene blir ikke registrert eller brukt av oss på noen måte. 

Din signatur er helt uforpliktende – den er kun en bekreftelse på at du mener Grunnlovens Folkestyre skal få stille ved stortingsvalget i 2021.

                                  Grunnlovens Folkestyre: email post.gfs@hotmail.com

 

Leder: Per Olav Breivang TLF 46418154.  

Nestleder: Anne Karin Borgund. Og sekretær: TLF 90843073  (ORG NR:925 668 168)