Side-ID 115132310327511

Sammen for hverandre

Bli med og Støtt Oss!! Alt For Norge.

Velkommen til Grunnlovens Folkestyre (Norges Fremtid)

ALDERSPENSJON.

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider rett til alderspensjon fra folketrygden. 

Dagens alderspensjon består av en grunnpensjon til alle og en tilleggspensjon som tjenes opp ved arbeidsinntekt. 

Ny alderspensjon består av to deler - en grunnsikring i form av en garantipensjon som er uavhengig av tidligere arbeidsinntekt, og en standardsikring i form av inntektspensjon som er avhengig av arbeidsinntekt som yrkesaktiv.

AVKORTING.

Avkortning brukes når flere ytelser ses i sammenheng, ved at den ene ytelsen reduseres i forhold til størrelsen på en annen ytelse. 

For eksempel avkortes særtillegget mot tilleggspensjonen i dagens alderspensjon, og garantipensjonen avkortes mot inntektspensjonen i den nye folketrygden. 

Avkortning brukes også om reduksjon av full pensjon, dersom vedkommende ikke har hatt lang nok opptjeningstid til å ha rett på full pensjon. Videre brukes uttrykket avkortning om reduksjon av pensjon ved arbeidsinntekt. Slik avkortning gjelder blant annet for AFP, både i privat og offentlig sektor.

Grunnlovens folkestyre vil fjerne avkortningen av pensjonen, og heve den til 4G

Velkommen til Grunnlovens Folkestyre

ORG NR:925 668 168

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • mewe

Lykke katten signatur og lykke hunden Felix signatur

                                  Grunnlovens Folkestyre: email post.gfs@hotmail.com

 

Leder: Per Olav Breivang TLF 46418154.  

Nestleder: Anne Karin Borgund. Og sekretær: TLF 90843073  (ORG NR:925 668 168)